Global menu

Our global pages

Close
 
Przemysław Matusiak-Frey, Associate

Przemysław Matusiak-Frey

Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Commercial agreements

Practice notes

Przemysław Matusiak-Frey is an attorney-at-law in the Commercial team at Eversheds Sutherland Poland.

He specializes in broadly understood civil and consumer law, including the consumer finance market. He has many years of experience advising on contract law, preparing model agreements used in trade with consumers and in the field of consumer claims. He supported marketing departments in advertising campaigns that met legal and regulatory requirements.

He has extensive practice in providing legal advice, including as an in-house lawyer. He advised on the legal aspects of consumer services, including those offered via websites and mobile applications. He has represented clients in numerous proceedings before the President of the Office for Competition and Consumer Protection as well as before the financial supervision authorities. He advised entrepreneurs on the creation and development of financial services including consumer loans, borrowings, payment services and deposit accounts. He also supported entrepreneurs in the preparation and negotiation of contracts, e.g. regarding the implementation and maintenance of IT services.

Selected projects

 • Providing legal support in the preparation of TV and online advertising campaigns
 • Advising on banking services offered via a mobile application with the use of biometrics and optical character recognition technology (OCR)
 • Advising a Polish leader in the non-banking loan sector in matters relating to the early repayment of consumer loans
 • Preparing cooperation agreements between a lender, a mutual insurance company and an entrepreneur from the InsurTech industry, using an application programming interface (API) in order to send information on consumer loans intended to finance the insurance premium
 • Advising on the development of consumer loan agreements used by one of the leading entrepreneurs on the non-banking market

Przemysław Matusiak-Frey jest radcą prawnym w zespole Commercial w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym i konsumenckim z uwzględnieniem rynku consumer finance. Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie prawa umów, przygotowywania i opiniowania wzorców umownych stosowanych w obrocie z konsumentami oraz w kwestii roszczeń konsumenckich. Wspierał działy marketingu w tworzeniu kampanii reklamowych spełniających wymagania prawne i regulacyjne.

Posiada bogatą praktykę w doradztwie prawnym, w tym jako prawnik wewnętrzny. Doradzał w zakresie aspektów prawnych usług konsumenckich, w tym oferowanych za pośrednictwem stron internetowych i aplikacji mobilnych. Wielokrotnie reprezentował klientów w postępowaniach przed Prezesem UOKiK oraz organami nadzoru finansowego. Doradzał przedsiębiorcom w zakresie tworzenia i rozwijania usług finansowych obejmujących m.in. kredyty konsumenckie, pożyczki, usługi płatnicze, rachunki depozytowe. Wspierał przedsiębiorców w przygotowaniu i negocjacjach umów np. dotyczących wdrażania oraz utrzymania usług IT.

Wybrane projekty

 • Wsparcie prawne w przygotowaniu kampanii reklamowych emitowanych w telewizji oraz Internecie
 • Doradztwo w zakresie usług bankowych oferowanych za pośrednictwem aplikacji mobilnej wykorzystującej biometrię oraz technologię optycznego rozpoznawania znaków (OCR)
 • Doradztwo na rzecz spółki będącej polskim liderem w sektorze pożyczek pozabankowych w sprawach dotyczących przedterminowej spłaty kredytów konsumenckich
 • Przygotowywanie umów o współpracy pomiędzy kredytodawcą, towarzystwem ubezpieczeń wzajemnych oraz przedsiębiorcą z branży InsurTech, wykorzystujących interfejs programowania aplikacji (API) w celu przesyłania informacji w zakresie kredytów konsumenckich przeznaczonych na sfinansowanie składki ubezpieczeniowej 
 • Opracowanie umów kredytu konsumenckiego stosowanych przez jednego z czołowych przedsiębiorców rynku pozabankowego