Global menu

Our global pages

Close
 
Sylwia Nigot, Senior Consultant

Sylwia Nigot

Senior Consultant

Languages

Polish, English

Practice areas

  • Energy and infrastructure

Practice notes

Sylwia Nigot is a Senior Consultant in the Governments & Energy team at Eversheds Sutherland Poland. She specializes in public commercial law with particular emphasis on energy law. In her daily work she combines thorough legal and engineering knowledge with project development experience.

In her career so far, Sylwia provided legal assistance as an in-house lawyer in companies and also worked as an engineer for companies in the oil and gas sector, where she planned and implemented hydrocarbon exploration projects in Poland, including the preparation of analyzes, technical designs, schedules and other project documentation. She also coordinated the processes of obtaining administrative decisions regarding such projects. Moreover, Sylwia worked at the Ministry of Economy and the Ministry of Energy dealing with, among others, regulations concerning the broadly understood energy sector, EU law and issues of state aid.

Recently she has successfully advised on projects of legal due diligence of acquisition of four wind farms, including 65 turbines in total as well as due diligence of financing of construction of 66MW photovoltaic farms. She also participated in the preparation of a legal assessment of claims arising out of a contract concluded by a company from the industrial sector under the Indian law.

Sylwia is the author and co-author of numerous publications on the natural gas market and the search for unconventional energy resources.

She graduated from the Faculty of Drilling, Oil and Gas at the AGH University of Science and Technology in Kraków and Executive MBA at the University of Warsaw. Currently, she is a third-year trainee attorney-at-law at the Warsaw Bar Association.

Selected projects


Sylwia Nigot jest starszym konsultantem w zespole kontraktów publicznych i energetyki w polskim biurze Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w prawie gospodarczym publicznym ze szczególnym uwzględnieniem prawa energetycznego. W codziennej pracy dla klientów łączy wiedzę prawniczą i inżynierską zdobytą na AGH oraz szerokie doświadczenie projektowe.

W dotychczasowej karierze świadczyła pomoc prawną jako prawnik wewnętrzny w spółkach kapitałowych, a także pracowała jako inżynier dla spółek z sektora ropy i gazu, gdzie planowała i realizowała projekty poszukiwawcze złóż węglowodorów w Polsce wraz z przygotowywaniem analiz, projektów technicznych, harmonogramów i innej dokumentacji projektowej. Koordynowała również procesy pozyskiwania decyzji administracyjnych dotyczących realizowanych przedsięwzięć. Pracowała także w Ministerstwie Gospodarki oraz w Ministerstwie Energii, zajmując się m.in. regulacjami dotyczącymi szeroko pojętego sektora energii, prawem UE i kwestiami pomocy publicznej.

W ostatnim czasie z sukcesem zakończyła pracę nad projektami badania prawnego nabycia czterech farm wiatrowych obejmujących łącznie 65 turbin oraz badania prawnego finansowania budowy 66 MW farm fotowoltaicznych. Uczestniczyła również w przygotowaniu oceny prawnej w przedmiocie roszczeń wynikających z umowy zawartej na prawie indyjskim przez spółkę z sektora przemysłowego.

Ma na swoim koncie liczne publikacje poświęcone rynkowi gazu ziemnego i poszukiwaniu niekonwencjonalnych surowców energetycznych.

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Aktualnie jest aplikantką III roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Wybrane projekty