Global menu

Our global pages

Close
 
Anna Ochocka, Of Counsel

Anna Ochocka

Of Counsel

Languages

Polish, English

Practice areas

  • Real estate

Practice notes

Anna Ochocka is an attorney at law on the Real Estate, Infrastructure & PPP team of Wierzbowski Eversheds Sutherland. She has over ten years of experience in providing legal services.

She specialises in infrastructure projects, including those carried out as public-private partnerships. She also has extensive experience advising on real estate purchase and sale transactions, as well as development and commercialization of real estate.

In the past few years Anna has dealt mainly with projects related to the construction and operation of motorways, advising the General Directorate of National Roads and Motorways (GDDKiA) on all aspects of the projects. She has also played an important role in the GDDKiA’s project for implementation and operation of the Electronic Toll Collection System in Poland.

Currently, Anna focuses on providing comprehensive legal services to Orange Polska S.A., in the project aimed at regulating the legal status of a wide portfolio of properties across the country, to which Orange Polska S.A. has the rights jointly with Poczta Polska S.A.


Anna Ochocka jest radcą prawnym w zespole prawa nieruchomości, infrastruktury i PPP kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w świadczeniu usług prawnych.

Specjalizuje się w doradztwie przy projektach infrastrukturalnych, w tym projektach przeprowadzanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie doradztwa w transakcjach kupna/sprzedaży nieruchomości, jak również procesach budowy i komercjalizacji nieruchomości.

W ciągu ostatnich lat zajmowała się głównie prowadzeniem projektów związanych z budową i eksploatacją autostrad, kompleksowo doradzając Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w zakresie różnorodnych aspektów projektów prowadzonych przez GDDKiA. Odegrała także istotną rolę w realizowanym przez GDDKiA projekcie, dotyczącym wdrożenia i eksploatacji Krajowego Systemu Poboru Opłat (viaTOLL).

Obecnie koncentruje się na świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej na rzecz Orange Polska S.A., w projekcie mającym na celu regulację stanów prawnych szerokiego portfolio nieruchomości w całym kraju, do których Orange Polska S.A. posiada prawa wspólnie z Pocztą Polską S.A.