Global menu

Our global pages

Close
 
Waldemar Oryński, Lawyer

Waldemar Oryński

Lawyer

Languages

Polish, English

Practice areas

  • Mergers and acquisitions

Practice notes

Waldemar Oryński is a lawyer in the M&A team at Eversheds Sutherland Poland. He specializes in corporate law, capital markets, and M&A transactions. Before joining Eversheds Sutherland Poland he worked in Polish and international law firms. He advised Polish and international clients on their current operations, and drafted documentation involving mergers and acquisitions and capital markets.

He is a graduate of the Faculty of Law and Administration at Stefan Cardinal Wyszyński University and earned an LL.M. in European economic law (specialization: EU banking and financial law) at Stockholm University. He also studied at the British Law Centre at the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw, operated in conjunction with the University of Cambridge, and the Center for American Law Studies, also at the University of Warsaw, operated jointly with Emory University School of Law and Georgia State University College of Law. During his studies he also completed a course in English contract law at the London School of Economics and Political Science. Currently he is an advocate trainee and is pursuing postgraduate studies of the law and economics of the capital market at the Warsaw School of Economics.

Recent projects

  • Advising a foreign investment fund in a tender offer for the shares of one of the leaders of the leasing services sector in Poland
  • Advising an American pharmaceutical firm in the reorganization of its ownership structure
  • Advising a bank on the purchase of a stake of shares in an investment fund company
  • Advising a foreign company on the purchase of photovoltaic farms in Poland

Waldemar Oryński jest prawnikiem w zespole fuzji i przejęć polskiego biura Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w prawie w prawie spółek kapitałowych, rynku kapitałowego oraz transakcjach fuzji i przejęć. Przed dołączeniem do polskiego biura Eversheds Sutherland pracował w międzynarodowych i krajowych kancelariach prawnych. Doradzał polskim i międzynarodowym podmiotom w ich bieżącej działalności. Przygotowywał dokumentacje w zakresie transakcji fuzji i przyjęć oraz rynku kapitałowego.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studia LL.M. z zakresu European Economic Law (specjalizacja: EU Banking and Financial Law) na Uniwersytecie Sztokholmskim. Studiował również w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzonym wspólnie z Uniwersytetem Cambridge oraz w Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW, prowadzonym wspólnie z Emory University School of Law oraz Georgia State University College of Law. W trakcie studiów ukończył kurs z angielskiego prawa kontraktowego na London School of Economics and Political Science (LSE). Aktualnie odbywa aplikację adwokacką oraz uczęszcza na Podyplomowe Studia Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej.

Ostatnie projekty

  • Doradztwo dla zagranicznego funduszu inwestycyjnego przy wezwaniu na zakup akcji spółki będącej jednym z liderów w branży usług leasingowych w Polsce
  • Doradztwo na rzecz amerykańskiej firmy farmaceutycznej przy przekształceniu struktury właścicielskiej
  • Doradztwo na rzecz banku przy zakupie pakietu akcji towarzystwa funduszy inwestycyjnych
  • Doradztwo na rzecz zagranicznej spółki przy zakupie farm fotowoltaicznych w Polsce