Global menu

Our global pages

Close
 
Aleksandra  Radzikowska , Lawyer

Aleksandra  Radzikowska

Lawyer

Languages

Polish, English

Practice areas

  • Banking and finance

Practice notes

Aleksandra Radzikowska is a lawyer in the banking and finance team at Eversheds Sutherland Poland.

From the beginning of her studies, she has gained experience in several leading law firms. She has participated in numerous national and international transactions, advising companies which are leaders in the real estate development and banking markets. In 2021

Aleksandra graduated from the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw, in the course of which she was an active member of the Scientific Association of the Contract Law.

She is a trainee attorney-at-law at the Warsaw Bar Association.


Aleksandra Radzikowska jest prawnikiem w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Od pierwszych lat studiów zdobywała doświadczenie w wiodących kancelariach prawnych. Brała udział w wielu krajowych i międzynarodowych transakcjach, doradzając podmiotom gospodarczym będącym liderami na rynku deweloperskim i bankowym.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w trakcie których aktywnie działała jako członek Koła Naukowego Prawa Zobowiązań.

Jest aplikantką adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.