Global menu

Our global pages

Close
 
Alena Šíchová, Associate

Alena Šíchová

Associate

Practice notes

Alena Šíchová is a junior Associate focusing especially on environmental law.

Alena Šíchová graduated from the Faculty of Law at Charles University in Prague and she studies Finnish philology at the Faculty of Arts at the same university. She joined Dvořák Hager & Partners in November 2013. Apart from Czech, she speaks English and Finnish.


Alena Šíchová je advokátní koncipientkou a ve své praxi se věnuje zejména oblasti práva životního prostředí.

Alena Šíchová studovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a dále studuje finskou filologii na Filozofické fakultě téže univerzity. V advokátní kanceláři Dvořák Hager & Partners pracuje od listopadu 2013. Kromě češtiny hovoří anglicky a finsky.


Alena Šíchová je advokátskou koncipientkou a vo svojej praxi sa zameriava najmä na oblast práva životného prostredia.

Alena Šíchová študovala na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a ďalej študuje fínsku filológiu na Filozofickej fakulte tej istej univerzity. V advokátskej kancelárii Dvořák Hager & Partners pracuje od novembra 2013. Okrem češtiny hovorí anglicky a fínsky.


Alena Šíchová ist Anwaltskonzipientin die sich in ihrer Praxis ins besondere dem Recht der Umwelt widmet.

Alena Šíchová studierte an der Rechtsfakultät der Karlsuniversität in Prag und sie studiert des weiteren Finnische Philologie an der Philosophischen Fakultät derselben Universität. Seit November 2013 arbeitet sie in der Anwaltskanzlei Dvořák Hager & Partners. Neben tschechisch spricht sie auch englisch und finnisch.