Global menu

Our global pages

Close
 
Alena Šíchová, Associate

Alena Šíchová

Associate

Languages

Czech, English, Finnish

Practice areas

  • Environment

Practice notes

Alena Šíchová is an Associate focusing especially on environmental law.

Alena Šíchová graduated from the Faculty of Law at Charles University in Prague and she studies Finnish philology at the Faculty of Arts at the same university. She joined our office in November 2013. Apart from Czech, she speaks English and Finnish.


Alena Šíchová je koncipientka a ve své praxi se věnuje zejména oblasti práva životního prostředí.

Alena Šíchová studovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a dále studuje finskou filologii na Filozofické fakultě téže univerzity. V advokátní kanceláři pracuje od listopadu 2013. Kromě češtiny hovoří anglicky a finsky.


Alena Šíchová ist Rechtsanwaltskonzipientin die sich in ihrer Praxis ins besondere dem Recht der Umwelt widmet.

Alena Šíchová studierte an der Rechtsfakultät der Karlsuniversität in Prag und sie studiert des weiteren Finnische Philologie an der Philosophischen Fakultät derselben Universität. Seit November 2013 arbeitet sie in unserer Anwaltskanzlei. Neben tschechisch spricht sie auch englisch und finnisch.