Global menu

Our global pages

Close
 
Piotr  Słoniowski , Lawyer

Piotr  Słoniowski

Lawyer

Languages

Polish, English

Practice areas

  • Mergers and acquisitions

Practice notes

Piotr Słoniowski is a lawyer in the M&A team at the Polish office of Eversheds Sutherland.

He specializes in corporate law and transactional advisory, providing day-to-day legal services to companies at every stage of their operations.

He advises local and foreign companies on solutions beneficial from the business perspective. Piotr has broad experience in providing services to entrepreneurs, starting with registration of companies, through ongoing advisory, transaction consultancy, including transfer of assets, up to smooth closing of business operations. In the course of transactions he supports in particular in drafting transaction documents, commercial contracts and introducing effective collaterals. He has advised in investment processes for entrepreneurs from e.g. the dietary-food and real estate sectors, focusing on the construction of SPVs, creation of structures of capital-related companies and protection of their assets by contractual means as well as conducting legal due diligence. He also supports clients at pre-litigation and litigation stages.

Piotr graduated from the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw. He is currently a trainee attorney-at-law.

Selected projects

  • Advising minority shareholders in a dispute with the majority shareholders of a dietary-food company in connection with a planned investment process and the subsequent resale of a stake of shares – independent preparation and commenting on the transaction documentation.
  • Independently filing a lawsuit and winning the case for payment of contractual penalties for the amount of several hundred thousand PLN, initiated against the represented company. 
  • Advising companies from the real estate development and construction industry on the preparation of reservation and preliminary agreements. 
  • Providing advice on corporate matters for a pharmaceutical company holding a patent in the European Union and the United States for an innovative painkiller, in particular in organizing shareholders' meetings and conducting transactions financing the venture.


Piotr Słoniowski jest prawnikiem w zespole fuzji i przejęć w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych i doradztwie transakcyjnym. Zajmuje się bieżącą obsługą przedsiębiorstw na każdym etapie ich działalności.

Doradza w zakresie korzystnych biznesowo rozwiązań zarówno lokalnym spółkom, jak i podmiotom z kapitałem zagranicznym. Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, poczynając od rejestracji podmiotów prawa handlowego, przez bieżącą ich obsługę, doradztwo transakcyjne, w tym w zakresie przenoszenia aktywów, na płynnym zakończeniu działalności kończąc. W toku transakcji wspiera w szczególności przy sporządzaniu dokumentacji transakcyjnej, umów handlowych oraz wprowadzaniu do nich skutecznych zabezpieczeń. Doradzał przy procesach inwestycyjnych przedsiębiorcom m.in. z branży dietetyczno-spożywczej oraz deweloperskiej skupiając się na konstruowaniu tzw. SPV, tworzeniu struktur spółek powiązanych kapitałowo i ochronie ich aktywów w drodze umownej oraz przeprowadzając badania due diligence. Ma doświadczenie we wspieraniu klientów na etapie przedsądowym, jak i sądowym.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie odbywa aplikację radcowską.

Wybrane projekty

  • Doradztwo na rzecz udziałowców mniejszościowych w sporze z większościowymi udziałowcami spółki z branży dietetyczno-spożywczej w związku z planowanym procesem inwestycyjnym oraz przy późniejszej odsprzedaży pakietu udziałów – samodzielne sporządzenie i opiniowanie dokumentacji transakcyjnej.
  • Samodzielne przeprowadzenie i wygranie procesu o zapłatę z tytułu kar umownych na kwotę kilkuset tysięcy złotych, wszczętego przeciwko reprezentowanej spółce. 
  • Doradztwo na rzecz spółek z branży dewelopersko-budowalnej przy przygotowywaniu umów rezerwacyjnych i przedwstępnych. 
  • Samodzielna obsługa korporacyjna spółki z branży farmaceutycznej dysponującej patentem na terenie Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych na nowatorski lek przeciwbólowy, w szczególności przy organizacji zgromadzeń wspólników oraz przeprowadzaniu transakcji finansujących przedsięwzięcie.