Global menu

Our global pages

Close
 
Michał Smolny, Partner

Michał Smolny

Partner

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Real estate
 • Real estate finance

Practice notes

Michał Smolny is an attorney-at-law and a partner heading the Real Estate team at Eversheds Sutherland Poland.

Michał specializes in real estate, construction and renewable energy law. He also deals with projects related to financing, infrastructure and joint ventures / M&A.

He has nearly 20 years of experience in legal advisory for business. Prior to joining Eversheds Sutherland, he worked at international law firms.

Michał supports clients in joint venture and development transactions with leading Polish and international developers. He advises on the acquisition, construction, lease and sale of warehouse, office, retail and housing properties (hotels, dormitories, serviced senior housing / nursing homes, Private Rented Sector housing). He advises funds investing in real estate in Poland. He has participated in pioneering PPP projects for the construction / financing of dormitories and a private hospital in Poland. He worked on dozens of real estate acquisitions and development transactions.

He is a frequent press commentator and author of trainings on real estate law, construction law, investment project financing and export contracts.

Michał is a law graduate of University of Warsaw and completed the course of study at the British Law Centre, conducted by the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw in conjunction with the University of Cambridge.

Selected projects

 • Advising a Singaporean real estate investment fund on the acquisition of 25 warehouse properties and two office properties.
 • Advising a Slovak real estate investment fund on the acquisition of two land properties and the construction of warehouses.
 • Advising a Czech real estate investment fund on the acquisition of an office building in Warsaw. 
 • Advising a multinational automotive corporation on the sale of part of its business and lease of a new production facility in Poland. 
 • Advising an international hotel operator on its entry to Poland and lease of hotel property. 
 • Advising an international retail operator on the sale of supermarkets and hypermarkets in Poland. 
 • Advising an international warehouse operator on the sale of six warehouse properties in Poland. 
 • Advising a Czech real estate investment fund on the acquisition of a company that is a perpetual usufructuary of land and owner of an office building in Warsaw. 
 • Advising the UK real estate investment fund on the acquisition of an outlet center in Poland. 
 • Advising a Luxembourg real estate investment fund on the acquisition of a shopping center in Poland and refinancing this acquisition. 
 • Advising a developer on the sale of an office complex in Kraków.

Michał Smolny jest radcą prawnym, partnerem kierującym zespołem nieruchomości w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie nieruchomości i budowlanym oraz prawie odnawialnych źródeł energii. Zajmuje się również zagadnieniami dotyczącymi finansowań, projektów infrastrukturalnych oraz joint ventures / M&A.

Posiada prawie 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland pracował w międzynarodowych kancelariach prawnych.

Wspiera klientów w transakcjach joint venture oraz deweloperskich z wiodącymi polskimi i międzynarodowymi deweloperami. Doradza w zakresie nabycia nieruchomości, budowy, wynajmu oraz sprzedaży nieruchomości magazynowych, biurowych, handlowych oraz zbiorowego zamieszkania (hotele, akademiki, serwisowane mieszkania senioralne / domy opieki, PRS). Pracuje dla funduszy inwestujących w nieruchomości w Polsce. Uczestniczył w pionierskich przedsięwzięciach PPP dotyczących budowy / finansowania budowy akademików oraz prywatnego szpitala w Polsce. Doradzał przy kilkudziesięciu transakcjach nabycia nieruchomości oraz transakcjach deweloperskich.

Jest częstym komentatorem prasowym oraz autorem szkoleń z zakresu prawa nieruchomości, prawa budowlanego, finansowania projektów inwestycyjnych oraz kontraktów eksportowych.

Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkołę Prawa Brytyjskiego współorganizowaną przez Uniwersytet Warszawski z Uniwersytetem Cambridge.

Wybrane projekty

 • Doradztwo dla singapurskiego funduszu inwestującego w nieruchomości przy nabyciu 25 nieruchomości magazynowych oraz dwóch nieruchomości biurowych. 
 • Doradztwo dla słowackiego funduszu inwestującego w nieruchomości przy nabyciu dwóch nieruchomości gruntowych oraz budowie magazynów na tych nieruchomościach. 
 • Doradztwo dla czeskiego funduszu inwestującego w nieruchomości przy nabyciu budynku biurowego w Warszawie. 
 • Doradztwo dla międzynarodowego koncernu z branży motoryzacyjnej przy sprzedaży części przedsiębiorstwa oraz wynajmie nowego w Polsce. 
 • Doradztwo dla międzynarodowego operatora hotelowego przy wejściu do Polski oraz wynajmie nieruchomości hotelowej. 
 • Doradztwo dla międzynarodowego operatora handlowego przy sprzedaży supermarketów i hipermarketów w Polsce. 
 • Doradztwo dla międzynarodowego operatora magazynowego przy sprzedaży sześciu nieruchomości magazynowych w Polsce. 
 • Doradztwo dla czeskiego funduszu inwestującego w nieruchomości przy nabyciu spółki będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej i właścicielem budynku biurowego w Warszawie. 
 • Doradztwo funduszu inwestującego w nieruchomości ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przy nabyciu centrum outletowego w Polsce. 
 • Doradztwo dla luksemburskiego funduszu inwestującego w nieruchomości przy nabyciu centrów handlowych w Polsce i refinansowaniu tej akwizycji. 
 • Doradztwo dla dewelopera przy sprzedaży kompleksu biurowego w Krakowie.