Global menu

Our global pages

Close
 
Ewa Szlachetka, Partner

Ewa Szlachetka

Partner

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Banking and finance
 • Capital market law
 • Corporate
 • Mergers and acquisitions

Practice notes

Ewa Szlachetka is an attorney at law and a partner at Wierzbowski Eversheds Sutherland. She heads the M&A and capital markets practices.

She specializes in corporate law and M&A transactions, including acquisitions of public companies and restructuring of capital groups. She also handles transactions by private equity and venture capital funds.She has many years of professional experience at renowned law firms advising business clients.

She is the author of numerous publications and a speaker at conferences and workshops on corporate law and capital markets, including acquisitions of public companies and methods of defense against hostile takeovers.

She completed the program in English and European law at the British Law Centre conducted at the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw in conjunction with the University of Cambridge. She also completed postgraduate studies in international commercial law at the University of Kent in the UK.

For many years The IFRL 1000 guide has recognized Ewa Szlachetka as one of the leading lawyers specializing in corporate and M&A. In 2017 and 2018 she was named as one of the leading lawyers specializing in M&A transactions in the Legal 500 guide.

Recent projects

 • Advising the founders in Abris Capital Partners investment in Polish fillers and cosmeceuticals producer ITP S.A
 • Advising Ministry of Economic Development on establishment of Polska Grupa Lotnicza (Polish Aviation Group)
 • Legal and tax consultancy for shareholders of family businesses in a regulated industry in connection with the negotiation of an investment agreement and the sale of shares to a financial investor
 • Advising the founders of Quedex Bitcoin Derivatives Exchange in negotiations of term sheets and investment agreements as well as regulatory issues
 • Representing Perma-Fix Medical in a reverse acquisition transaction and listing of new shares on the NewConnect market
 • Legal assistance to AIG as the insurer of numerous transactions involving sale of shares or enterprises
 • Advising Milestone Medical in the process of entering NewConnect and the initial public offering in connection with the planned transition to the main market of the Warsaw Stock Exchange
 • Advising UAB Baltic Champs Group on the interpretation of Polish regulations on tender offers for sale of shares of foreign companies listed on the WSE

Ewa Szlachetka jest adwokatem, partnerem w kancelarii Wierzbowski Eversheds Sutherland. Kieruje zespołem fuzji i przejęć oraz bankowości i finansów.

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć, w tym przejęć spółek publicznych oraz w restrukturyzacji grup kapitałowych. Obsługuje również transakcje prowadzone przez fundusze typu Private Equity i Venture Capital. Ma kilkanaście lat doświadczenia zawodowego w doradztwie dla biznesu, zdobytego w pracy w renomowanych kancelariach prawnych.

Jest autorką licznych publikacji oraz prelegentką na konferencjach i warsztatach poświęconych zagadnieniom prawa spółek oraz rynków kapitałowych, w tym przejęciom spółek publicznych oraz metodom obrony przed wrogim przejęciem.

Ukończyła studia w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego prowadzone przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Uniwersytetem Cambridge. Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie międzynarodowego prawa handlowego na Uniwersytecie Kent w Canterbury w Wielkiej Brytanii.

Informator IFRL 1000 od lat wyróżnia Ewę Szlachetkę jako jednego z wiodących polskich prawników specjalizujących się w doradztwie korporacyjnym i M&A. W 2017 i 2018 roku została wyróżniona w rankingu Legal 500 jako jeden z wiodących prawników specjalizujących się w transakcjach fuzji i przejęć. 

Ostatnie projekty

 • Doradztwo na rzecz Ministerstwa Rozwoju w związku z utworzeniem Polskiej Grupy Lotniczej
 • Doradztwo prawne i podatkowe na rzecz udziałowców firmy rodzinnej z branży regulowanej w związku z negocjacjami umowy inwestycyjnej i zbyciem udziałów na rzecz inwestora finansowego
 • Doradztwo na rzecz założycieli Quedex Bitcoin Derivatives Exchange przy negocjacjach term-sheetu i umowy inwestycyjnej oraz w kwestiach regulacyjnych
 • Reprezentowanie Perma-Fix Medical w transakcji odwrotnego przejęcia oraz wprowadzenia nowych akcji do obrotu na rynku NewConnect
 • Wsparcie prawne dla AIG jako ubezpieczyciela licznych transakcji zbycia udział ów lub przedsiębiorstw
 • Doradztwo dla Milestone Medical w procesie wejścia na New Connect oraz pierwszej oferty publicznej w związku z planowanym przejściem na GPW
 • UAB Baltic Champs Group – doradztwo w zakresie interpretacji polskich regulacji dotyczących wezwań do sprzedaży akcji spółek zagranicznych notowanych na GPW