Global menu

Our global pages

Close
 
Ewa Szlachetka, Partner

Ewa Szlachetka

Partner

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Banking and finance
 • Capital market law
 • Commercial agreements
 • Corporate
 • ESG
 • Mergers and acquisitions

Practice notes

Ewa Szlachetka is a Partner heading the M&A team and Capital Markets practice at Eversheds Sutherland Poland. 

Ewa specializes in corporate law and M&A transactions, including acquisitions of public companies and restructuring of capital groups. She handles private equity and venture capital transaction. She also deals with regulatory matters relating to ESG issues, in particular corporate governance and management. She has nearly 20 years of experience advising business clients at renowned law firms.

Ewa is the author of numerous publications and a speaker at conferences and workshops on corporate law and capital markets, including acquisitions of public companies and methods of defense against hostile takeovers.

She is a law graduate of Adam Mickiewicz University in Poznań and completed the course of study at the British Law Centre, conducted by the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw in conjunction with the University of Cambridge. She also completed postgraduate studies in international commercial law at the University of Kent in the UK. In 2019 she completed with honors postgraduate Executive MBA studies at the Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences. Her thesis was entitled “Legal Project Management in M&A Transactions”

Ewa is a recognized expert enjoying the trust of clients, as confirmed by prestigious legal rankings such as Legal 500 EMEA and IFLR 1000, which have recommended Ewa for years in her leading practice areas.

Recent projects


Ewa Szlachetka jest adwokatem, partnerem kierującym zespołem fuzji i przejęć oraz praktyką rynków kapitałowych w polskim biurze Eversheds Sutherland.  

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć, w tym przejęć spółek publicznych oraz w restrukturyzacji grup kapitałowych. Obsługuje transakcje prowadzone przez fundusze typu private equity i venture capital. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z regulacjami dotyczącymi kwestii ESG, w szczególności w zakresie ładu korporacyjnego i zarządzania. Ma prawie 20 lat doświadczenia zawodowego w doradztwie dla biznesu, zdobytego w pracy w renomowanych kancelariach prawnych.

Jest autorką licznych publikacji oraz prelegentką na konferencjach i warsztatach poświęconych zagadnieniom prawa spółek oraz rynków kapitałowych, w tym przejęciom spółek publicznych oraz metodom obrony przed wrogim przejęciem.

Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz absolwentką studiów w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego prowadzonych przy WPiA Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Uniwersytetem Cambridge. Ukończyła też studia podyplomowe w zakresie międzynarodowego prawa handlowego na Uniwersytecie Kent w Canterbury w Wielkiej Brytanii. W 2019 roku z wyróżnieniem ukończyła studia podyplomowe Executive Master of Business Administration w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Jej praca dyplomowa poświęcona była zarządzaniu projektami prawnymi w transakcjach M&A.

Ewa Szlachetka jest cenionym ekspertem cieszącym się zaufaniem klientów, co potwierdzają m.in. prestiżowe rankingi prawnicze, jak Legal 500 EMEA oraz IFLR 1000, które od lat rekomendują ją w wiodących obszarach jej działalności.

Ostatnie projekty

 • Doradztwo dla Perwyn i SilverTree Equity w przejęciu SALESmanago
 • Doradztwo na rzecz Modus Energy Group po stronie nabywcy w transakcjach nabycia udziałów w spółkach celowych posiadających portfolio projektów paneli solarnych w Polsce 
 • Doradztwo dla IGT przy sprzedaży BillBird
 • Doradztwo na rzecz chińskiego producenta części samochodowych Enterex International Ltd w związku z przejęciem dwóch polskich spółek - producentów chłodnic i innych komponentów samochodowych 
 • Doradztwo dla amerykańskiej firmy WP Engine przy transakcji nabycia aktywów od polskiego startupu
 • Doradztwo dla Spontex przy sprzedaży spółki Mapa Spontex Polska Sp. z o.o. – dystrybutora na Polskę produktów marki Spontex przeznaczonych dla gospodarstw domowych 
 • Doradztwo dla spółki portfelowej Innova Capital (Grupa Netsprint) w strategicznej akwizycji spółki Way2Grow Sp. z o.o. z sektora rynku reklamy programmatic
 • Doradztwo na rzecz właścicieli ITP S.A., spółki będącej producentem wypełniaczy tkankowych i kosmeceutyków w Polsce, w związku z inwestycją funduszu Abris Capital Partners 
 • Doradztwo dla Ministerstwa Rozwoju oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy utworzeniu spółki Polska Grupa Lotnicza
 • Doradztwo prawne i podatkowe na rzecz udziałowców firmy rodzinnej z branży regulowanej w związku z negocjacjami umowy inwestycyjnej i zbyciem udziałów na rzecz inwestora finansowego
 • Doradztwo na rzecz założycieli Quedex Bitcoin Derivatives Exchange przy negocjacjach term-sheetu i umowy inwestycyjnej oraz w kwestiach regulacyjnych | Reprezentowanie Perma-Fix Medical w transakcji odwrotnego przejęcia oraz wprowadzenia nowych akcji do obrotu na rynku NewConnect
 • Wsparcie prawne dla AIG jako ubezpieczyciela licznych transakcji zbycia udziałów lub przedsiębiorstw
 • Doradztwo dla Milestone Medical w procesie wejścia na New Connect oraz pierwszej oferty publicznej w związku z planowanym przejściem na GPW
 • Reprezentowanie Perma-Fix Medical w transakcji odwrotnego przejęcia oraz wprowadzenia nowych akcji do obrotu na rynku NewConnect
 • Doradztwo dla UAB Baltic Champs Group w zakresie interpretacji polskich regulacji dotyczących wezwań do sprzedaży akcji spółek zagranicznych notowanych na GPW