Global menu

Our global pages

Close
 
Agnieszka Szymczuk-Małecka, Associate

Agnieszka Szymczuk-Małecka

Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Banking and finance

Practice notes

Agnieszka Szymczuk-Małecka is an attorney-at-law in the Banking & Finance team at Eversheds Sutherland Poland. She specializes in investment financing transactions.

Before joining Eversheds Sutherland, she gained experience in banking structures, as well as she provided advice to companies with various business profiles, including investment and development companies, advising on the selection of the most optimal form and structure of the transaction. She has extensive experience in handling transactions at various stages of implementation and in a diverse formula.

She prepares documentation standards and legal opinions for entrepreneurs, negotiates and verifies transaction documentation both on the part of investors and entities applying for various forms of financing. She also participated in the due diligence processes of the subject of financing and the entity applying for financing. She has experience in the processes of conducting effective negotiations, dealing with a wide range of legal and business issues.

She is a graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw.

Selected projects

 • Advising the borrower on a transaction regarding retail parks: "Metro Park Koło", "Metro Park Biłgoraj".
 • Advising on transactions with entities such as Jeronimo Martins Polska S.A., Pepco Poland Sp. z o.o. and Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. (HEBE).
 • Advising mBank S.A. on the financing transaction of retail park in Puławy.
 • Advising on financing and refinancing transactions, as well as financing at the investment implementation stage, with a total volume exceeding PLN 300 million. 
 • Advising on financing and refinancing transactions for commercial service premises with a total volume exceeding PLN 200 million.
 • Conducting legal due diligence as well as negotiating and preparing transaction documentation.
 • Restructuring consultancy in the area of obtaining financing sources and carrying out the process of changing the client's enterprise in relation to selected regulatory requirements.

Agnieszka Szymczuk-Małecka jest radcą prawnym w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w transakcjach finansowania inwestycji.

Przed dołączeniem do kancelarii zdobywała doświadczenie w strukturach bankowych, jak również świadczyła doradztwo na rzecz firm o różnorodnym profilu działalności, m.in. firm inwestycyjnych oraz deweloperskich, doradzając przy doborze najbardziej optymalnej formy i struktury transakcji. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze transakcji, na różnych etapach realizacji i w różnorodnej formule.

Przygotowuje standardy dokumentacji oraz opinii prawnych dla przedsiębiorców, negocjuje oraz weryfikuje dokumentację transakcyjną zarówno po stronie inwestorów, jak również podmiotów ubiegających się o różnorodne formy finansowania. Brała też udział w procesach due diligence przedmiotu finansowania i podmiotu ubiegającego się o finansowanie. Posiada doświadczenie w procesach prowadzenia skutecznych negocjacji, mających za przedmiot szeroki wachlarz zagadnień prawnych i biznesowych.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  

Wybrane projekty

 • Doradztwo prawne na rzecz kredytobiorcy przy transakcji dotyczącej retail parków: „Metro Park Koło”, „Metro Park Biłgoraj”.
 • Doradztwo prawne przy transakcjach z podmiotami takimi jak Jeronimo Martins Polska S.A., Pepco Poland Sp. z o.o. oraz Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja Sp. z o.o. (HEBE).
 • Doradztwo prawne na rzecz mBank S.A. przy projekcie finansowania parku handlowego w Puławach.
 • Doradztwo przy transakcjach finansowania i refinansowania, jak również finansowania na etapie realizacji inwestycji, o łącznym wolumenie przekraczającym 300 mln zł.
 • Doradztwo przy transakcjach finansowania i refinansowania lokali komercyjnych usługowych o łącznym wolumenie przekraczającym 200 mln zł.
 • Prowadzenie badania stanu prawnego (due diligence) oraz negocjowania i opracowania dokumentacji transakcyjnej.
 • Doradztwo restrukturyzacyjne w obszarze pozyskania źródeł finansowania oraz przeprowadzenia procesu zmian przedsiębiorstwa klienta w relacji do wybranych wymogów regulacyjnych.

 

Go to PL page >