Global menu

Our global pages

Close
 
Karolina Turko, Senior Associate

Karolina Turko

Senior Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Banking and finance

Practice notes

Karolina Turko is an attorney-at-law in the banking and finance practice at Eversheds Sutherland Poland. She specializes in investment financing transactions.

She advises banks and borrowers on loan transactions (including financing renewable energy projetcs, commercial and residential real estate, acquisition finance, including syndicated loans). Her experience also includes advising on out-of-court restructuring (standstill contracts) for both creditors and debtors.

Before joining Eversheds Sutherland, she cooperated with leading Polish law firms as part of teams specializing in banking transactions as well as mergers and acquisitions.

Thanks to many years of transaction experience, Karolina provides clients with comprehensive support throughout the transaction process, both at the stage of preparing and negotiating contracts, as well as during the preparation of the transaction structure, fulfillment of conditions precedent and possible supervision over the performance of obligations.

Karolina conducts training in transaction topics.

She is a law graduate at the University of Gdańsk. She also studied European law at Reykjavik University in Iceland.

Selected projects

 • Advising bank on the transaction of financing solar power plants. 
 • Advising the borrower on the transaction of financing by British entities of the acquisition of a Finnish company holding shares in a Polish company dealing in the extraction and processing of limestone.
 • Advising Belgian bank on a number of investment financing transactions in Poland, including refinancing the costs of building an equestrian center and financing the construction of a logistics park 
 • Advising bank on the financing transaction of a development project for luxury apartments in the center of Warsaw
 • Advising on the borrower's side in the transaction of financing wind farms in Poland by a German bank, in the field of collateral provided by Polish capital companies 
 • Advising consortium of banks on the financing transaction granted to companies from one capital group in the amount of PLN 100 million - the purpose of the syndicated financing was to refinance the debt of companies from the group
 • Advising bank on the financing transaction, the purpose of which was to cover the costs related to the construction of an office building located near Warsaw Okęcie Airport

Karolina Turko jest adwokatem w zespole bankowości i finansów w polskim biurze Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w transakcjach finansowania inwestycji.

Doradza bankom i kredytobiorcom przy transakcjach kredytowych (m.in. przy finansowaniach projektów OZE, nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, acquisition finance, w tym kredytach konsorcjalnych). Jej doświadczenie obejmuje także doradztwo przy restrukturyzacji pozasądowej (umowy typu standstill) zarówno na rzecz wierzycieli, jak i dłużników.

Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland współpracowała z wiodącymi polskimi kancelariami prawnymi w ramach zespołów specjalizujących się w transakcjach bankingowych oraz fuzjach i przejęciach.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu transakcyjnemu zapewnia klientom kompleksowe wsparcie w ramach całego procesu transakcji, zarówno na etapie przygotowywania i negocjowania umów, jak i w ramach przygotowania struktury transakcji, spełnienia warunków zawieszających i ewentualnego nadzoru nad wykonywaniem zobowiązań.

Prowadzi szkolenia z tematyki transakcyjnej.

Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Gdańskim. Studiowała również prawo europejskie na Reykjavik University na Islandii.

Wybrane projekty

 • Doradztwo prawne na rzecz banku przy transakcji finansowania elektrowni słonecznych. 
 • Doradztwo prawne na rzecz kredytobiorcy przy transakcji finansowania przez brytyjskie podmioty nabycia fińskiej spółki posiadającej udziały w polskiej spółce zajmującej się wydobyciem i przetwarzaniem kamienia wapiennego.
 • Doradztwo prawne na rzecz belgijskiego banku przy szeregu transakcji finansowania inwestycji w Polsce, w tym w ramach refinansowania kosztów budowy centrum jeździeckiego i finansowania budowy parku logistycznego
 • Doradztwo prawne na rzecz banku przy transakcji finansowania projektu deweloperskiego dotyczącego luksusowych apartamentów w centrum Warszawy 
 • Doradztwo prawne po stronie kredytobiorcy przy transakcji finansowania farm wiatrowych w Polsce przez niemiecki bank, w zakresie zabezpieczeń udzielanych przez polskie spółki kapitałowe 
 • Doradztwo prawne na rzecz konsorcjum banków przy transakcji finansowania udzielonego spółkom z jednej grupy kapitałowej w wysokości 100 milionów złotych - celem udzielonego finansowania konsorcjalnego było refinansowanie zadłużenia spółek z grupy
 • Doradztwo prawne po stronie banku przy transakcji udzielenia finansowania, którego celem było pokrycie kosztów związanych z budową obiektu biurowego zlokalizowanego w pobliżu warszawskiego Okęcia