Global menu

Our global pages

Close
 
Maciej Tuszyński, Senior Associate

Maciej Tuszyński

Senior Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Mergers and acquisitions

Practice notes

Maciej Tuszyński is an attorney-at-law in the M&A team at Eversheds Sutherland Poland. He specializes in corporate law, commercial law, corporate restructuring and M&A transactions.

Maciej has 10 years of experience in the corporate advisory. His professional practice includes advising on numerous mergers and acquisitions transactions and due diligence processes. He also provided day-to-day corporate services to entrepreneurs, negotiated and assessed agreements and documentation related to transformation of companies. He has advised on many enterprise restructurings involving foundations and associations. He has a extensive practice in advising Polish and foreign companies on establishing, transforming, merging, dividing, dissolving and liquidating business entities. He participated in the establishment of the first structure of the Alternative Investment Company ASI in Poland.

Before joining Eversheds Sutherland Poland, he worked in domestic and international law firms.

He is a graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw.

Selected projects

 • Advising one of the largest Polish chains of grocery stores at a various stages of its restructuration, including merger and transformation of companies, establishment of foundations and corporate consulting 
 • Advising on a transaction involving one of the largest distributors of veterinary medicines (the second largest company in Poland in the veterinary medicine industry)
 • Advising on the establishment of the first Alternative Investment Company structure in Poland and further legal support for an Alternative Investment Company Manager
 • Advising the manufacturer of rubber products for mining industry and agriculture in complex business restructuring including transformation of an entrepreneur, establishment of a foundation, transformation of a capital company into a partnership with the implementation of beneficial optimization solutions
 • Corporate services for the investment company based on the ASI structure, including participation in the preparation of ASI statutes covering procedures such as conditional share capital increase, automatic redemption of shares, granting subscription warrants, reduction of the share capital 
 • Advising a large IT company in the course of a its restructuration in multiple stages, including merger of commercial companies, change of ownership structure, reduction of shareholders' contribution, transformation of commercial companies
 • Participation in due diligence process in the companies from the office premises leasing industry, as well as commercialization process of shopping malls

Maciej Tuszyński jest adwokatem w zespole fuzji i przejęć w polskim biurze Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie gospodarczym, transakcjach M&A i obsłudze korporacyjnej spółek prawa handlowego.

Posiada 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Jego praktyka zawodowa obejmuje doradztwo przy licznych transakcjach fuzji i przejęć i procesach due diligence. Zajmował się też bieżącą obsługą korporacyjną przedsiębiorców, negocjowaniem i opiniowaniem umów prawa cywilnego oraz dokumentacji związanej z wszelkimi przedsięwzięciami restrukturyzacyjnymi. Doradzał przy wielu restrukturyzacjach przedsiębiorstw z wykorzystaniem fundacji oraz stowarzyszeń. Ma wieloletnią praktykę w doradztwie dla polskich i zagranicznych firm w zakresie zakładania, przekształcania, łączenia, podziałów oraz rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych. Uczestniczył w założeniu pierwszej struktury Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej ASI w Polsce.

Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland pracował w krajowych i międzynarodowych kancelariach prawnych.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Wybrane projekty

 • Doradztwo dla jednej z największych w Polsce sieci sklepów spożywczych przy wieloetapowej restrukturyzacji prowadzonej działalności, obejmującej połączenie spółek, zakładanie fundacji, przekształcenie spółek oraz doradztwo korporacyjne
 • Doradztwo prawne przy transakcji dotyczącej jednego z największych dystrybutorów leków weterynaryjnych (druga pod względem obrotów spółka w Polsce z branży leków weterynaryjnych) 
 • Doradztwo przy zakładaniu pierwszej w Polsce struktury Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej oraz dalsza obsługa prawna Zarządzającego Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi
 • Doradztwo prawne dla producenta wyrobów gumowych dla przemysłu wydobywczego oraz rolnictwa przy skomplikowanej restrukturyzacji działalności obejmującej m.in. przekształcenie przedsiębiorcy, założenie fundacji, przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową z wprowadzeniem korzystnych rozwiązań optymalizacyjnych
 • Obsługa korporacyjna spółki inwestycyjnej działającej w oparciu o strukturę ASI, w tym udział w przygotowaniu statutu ASI z uwzględnieniem procedur m.in. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, automatycznego umorzenia akcji, przyznania warrantów subskrypcyjnych, obniżenia kapitału zakładowego 
 • Doradztwo prawne dla dużej spółki z branży IT przy wieloetapowej restrukturyzacji prowadzonej działalności, obejmującej m.in. łączenie spółek handlowych, zmianę struktury właścicielskiej, obniżenie wkładów wspólników, przekształcenie spółek handlowych
 • Udział w due diligence w spółkach z branży najmu lokali usługowo-biurowych, a także udział w procesie komercjalizacji centrów i galerii handlowych