Global menu

Our global pages

Close
 
Klára Udvaros, Senior Associate

Klára Udvaros

Senior Associate

Practice notes

Klára Udvaros is an attorney-at-law specialising mainly in business and civil contract law and litigation, as well as real estate and corporate law, including M&A.

Prior to joining Dvořák Hager & Partners in 2017, Klára worked at Balcar, Polanský & Spol. She has participated in a number of corporate acquisitions, including international, private equity investments and privatisations. At present, she is also acting as a liquidator of several corporations undergoing voluntary dissolution.

Klára graduated from the Faculty of Law of Charles University in Prague. Besides Czech, she is fluent in English.


Klára Udvaros je advokátkou, která se ve své praxi věnuje zejména oblastem civilního (obchodního a občanského) smluvního práva a sporné agendě, nemovitostem a právu obchodních společností včetně M&A.

Klára spolupracuje s advokátní kanceláří Dvořák Hager & Partners od roku 2017. Předtím dlouhodobě působila jako advokátka v advokátní kanceláři Balcar, Polanský & Spol. Podílela se na řadě korporátních akvizic, včetně přeshraničních, private equity investic a privatizací.
V současné době působí i jako likvidátorka několika obchodních společností při jejich dobrovolném zrušení.

Klára Udvaros absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky.


Klára Udvaros je advokátkou, ktorá sa vo svojej praxi venuje hlavne oblastiam civilného (obchodného a občianskeho) zmluvného práva a spornej agende, nehnuteľnostiam a právu obchodných spoločností vrátane M&A.

Klára spolupracuje s advokátskou kanceláriou Dvořák Hager & Partners od roku 2017. Predtým dlhodobo pôsobila ako advokátka v advokátskej kancelárii Balcar, Polanský & Spol. Podieľala sa na množstve korporátnych akvizícií, vrátane cezhraničných, private equity investícií a privatizácií. V súčasnej dobe pôsobí aj ako likvidátorka niekoľkých obchodných spoločností pri ich dobrovoľnom zrušení.

Klára Udvaros absolvovala Právnickú fakultu Karlovej Univerzity. Okrem češtiny hovorí plynule anglicky.


Klára Udvaros ist Rechtsanwältin, die sich in ihrer Praxis besonders auf die Bereiche Zivilvertragsrecht (Handelsrecht und bürgerliches Recht), streitige Rechtssachen, Immobilien, sowie Gesellschaftsrecht einschließlich M&A konzentriert.

Klára arbeitet mit der Rechtsanwaltskanzlei Dvořák Hager & Partners seit 2017 zusammen. Vorher war sie länger als Rechtsanwältin in der Rechtsanwaltskanzlei Balcar, Polanský & Spol. tätig. Sie war rechtsberatend bei zahlreichen Akquisitionen, einschließlich grenzübergreifende, private equity, Investitionen und Privatisierungen tätig. In der Gegenwart ist sie als Liquidatorin einiger Gesellschaften bei ihrer freiwilligen Auflösung tätig.

Klára Udvaros absolvierte die juristische Fakultät der Karls-Universität in Prag. Neben Tschechisch spricht sie fließend Englisch.