Global menu

Our global pages

Close
 
Magdalena Wierzbowska, Lawyer

Magdalena Wierzbowska

Lawyer

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Litigation and dispute management

Practice notes

Magdalena Wierzbowska is a lawyer in the dispute resolution team at Eversheds Sutherland Poland.

She provides litigation advisory for Polish and foreign entrepreneurs, in particular in the field of civil and economic law. She also supports clients in disputes arising from contracts between entrepreneurs.

Her experience includes litigation advisory for air carriers in proceedings concerning passenger complaints, as well as support for companies from the energy sector in proceedings before the President of the Energy Regulatory Office.

Magdalena is currently an attorney-at-law trainee at the Warsaw Bar Association.

Recent projects

 • Advising one of the largest low-cost airlines on resolving passenger complaints
 • Assistance in advising companies entering the energy market on concessions for trading in electricity and gaseous and liquid fuels, and approval of tariffs for distribution of electricity
 • Participation in preparing the defense strategy for an energy sector company in litigation
 • Participation in drafting a due diligence report and documentation connected with purchase of real estate by a chain of hypermarkets
 • Ongoing corporate support for Polish and foreign companies

Magdalena Wierzbowska jest prawnikiem w zespole rozwiązywania sporów polskiego biura Eversheds Sutherland.

Zajmuje się doradztwem procesowym na rzecz polskich i zagranicznych przedsiębiorców, w szczególności z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Wspiera klientów w sporach wynikających z umów między przedsiębiorcami.

Jej doświadczenie obejmuje doradztwo procesowe na rzecz przewoźników lotniczych w postępowaniach ze skarg pasażerskich, a także wsparcie spółek z sektora energii elektrycznej w zakresie postępowań przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Jest aplikantką adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Ostatnie projekty

 • Doradztwo dla jednej z największych niskokosztowych linii lotniczych w zakresie rozwiazywania skarg pasażerskich
 • Asysta w doradztwie dla spółek wchodzących na rynek energetyczny w kwestii koncesji na obrót energią elektryczną, obrót paliwami gazowymi oraz zatwierdzenia taryf na dystrybucję energii elektrycznej 
 • Udział w przygotowaniu linii obrony dla pozwanej spółki z sektora energetycznego
 • Udział w przygotowaniu raportu due diligence oraz przygotowaniu dokumentacji w związku z kupnem nieruchomości przez sieć hipermarketów
 • Doradztwo w bieżącej obsłudze korporacyjnej dla polskich i zagranicznych spółek