Global menu

Our global pages

Close
 
Grzegorz Witczymiszyn, Associate

Grzegorz Witczymiszyn

Associate

Languages

Polish, English

Practice areas

 • International arbitration
 • Real estate

Practice notes

Grzegorz Witczymiszyn is an attorney-at-law in the Real Estate & Infrastructure team at Eversheds Sutherland Poland.

He specializes in real estate law and has over a decade of experience advising leading companies on the real estate market as in-house counsel. Before joining Eversheds Sutherland he worked for investment funds and real estate management companies. He has provided ongoing legal advice on real estate management, particularly with respect to leases of offices, retail space and logistics centers. He participated in negotiations of his companies’ largest contracts and also advised on contract implementation, for example overseeing contract closings for building administration. He coordinated the work of the transaction team on the sale of a portfolio of properties. He has conducted a number of legal audits of real estates.

Grzegorz has completed postgraduate courses in corporate law, real estate management, and property valuation.

Selected projects

 • Advising a bank on an agreement for granting financing up to EUR 16,000,000 for a logistics center near Olsztyn, Poland, with an area of approximately 30,000 m2
 • Conducting legal due diligence projects for a company from the banking sector for granting financing for the reconstruction of a shopping center 
 • Advising in negotiations of management contracts for companies from the IT and chemical industries
 • Conducting audits of lease agreements for companies from the banking sector
 • Advising a company from the IT sector (server room operator) on the sale of its properties in Wroclaw
 • Advising a company from the IT sector in acquisition of land designated for data center, conducting legal due diligence of real property with an area of approximately 70,000 m2 
 • Advising a company from the advanced technologies sector in the sale of real property located in Warsaw with an area of approximately 11,000 m2
 • Advising a USA company from the advanced technologies sector in the process of negotiations of the lease agreement for office space
 • Advising a company with American capital on the purchase of land for the construction of a production building and ongoing advice in the investment process. 
 • Participation in the preparation of a legal opinion for an energy company on the maintenance of energy network infrastructure.

 


Grzegorz Witczymiszyn jest adwokatem w zespole nieruchomości i projektów infrastrukturalnych polskiego biura Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie nieruchomości. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy jako prawnik in-house; obsługiwał wiodące podmioty działające na rynku nieruchomości. Przed dołączeniem do kancelarii pracował dla funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami. Prowadził szereg audytów prawnych nieruchomości. Świadczył bieżące doradztwo prawne w zakresie zarządzania nieruchomościami, w szczególności w zakresie umów najmu obiektów biurowych i handlowych. Uczestniczył w negocjacjach strategicznych kontraktów, jak również doradzał przy ich implementacji, nadzorując m.in. sfinalizowanie umów na obsługę obiektów. Koordynował prace zespołu transakcyjnego przy sprzedaży portfolio nieruchomościowego.

Ukończył podyplomowe studia z zakresu prawa spółek, zarządzania nieruchomości, a także wyceny nieruchomości.

Wybrane projekty

 • Doradztwo na rzecz banku przy umowie kredytu na udzielenie finansowania do 16 000 000 euro przeznaczonego na budowę centrum logistycznego o powierzchni ok. 30.000 m2 w okolicach Olsztyna
 • Przeprowadzenie audytu prawnego nieruchomości dla spółki z sektora bankowego w celu udzielenie finansowania przebudowy centrum handlowego
 • Doradztwo przy negocjowaniu umów na zarządzanie dla podmiotów z obszaru IT oraz branży chemicznej
 • Przeprowadzenie audytu umów najmu dla firm z sektora bankowego
 • Doradztwo na spółki z sektora IT (operator serwerowni) przy sprzedaży biur we Wrocławiu
 • Doradztwo dla spółki z sektora IT przy sporządzaniu umowy nabycia gruntu o powierzchni ok 70.000 m2, przeprowadzenie prawnego audytu nieruchomości przeznaczonej pod budowę serwerowni 
 • Doradztwo dla spółki z sektora zaawansowanych technologii przy transakcji sprzedaży nieruchomości o powierzchni ok. 11.000 m2 położonej w Warszawie, udział w negocjacjach umowy sprzedaży i reprezentacja przy podpisaniu umowy 
 • Doradztwo dla amerykańskiej spółki z obszaru zaawansowanych technologii w negocjacjach dotyczących zawarcia umowy najmu powierzchni biurowej 
 • Doradztwo na rzecz spółki z kapitałem amerykańskim w zakresie nabycia gruntu pod budowę budynku produkcyjnego oraz bieżące doradztwo w procesie inwestycyjnym. 
 • Udział w przygotowaniu opinii prawnej dla przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie utrzymania infrastruktury sieci energetycznych.