Global menu

Our global pages

Close
 
Grzegorz Witczymiszyn, Lawyer

Grzegorz Witczymiszyn

Lawyer

Languages

Polish, English

Practice areas

  • International arbitration
  • Real estate

Practice notes

Grzegorz Witczymiszyn jest prawnikiem w zespole nieruchomości i projektów infrastrukturalnych w polskim biurze Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w prawie nieruchomości. W obszarze jego zainteresowań znajduje się też tematyka fuzji i przejęć oraz arbitraż.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w pracy jako prawnik in-house; obsługiwał wiodące podmioty działające na rynku nieruchomości. Przed dołączeniem do kancelarii pracował dla funduszy inwestycyjnych oraz podmiotów zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami.

Świadczył bieżące doradztwo prawne w zakresie zarządzania nieruchomościami, w szczególności w zakresie umów najmu obiektów biurowych i handlowych. Uczestniczył w negocjacjach największych kontraktów swoich pracodawców, jak również doradzał przy ich implementacji, nadzorując m.in. sfinalizowanie umów na obsługę obiektów. Koordynował prace zespołu transakcyjnego przy sprzedaży portfolio nieruchomościowego.

Ukończył podyplomowe studia z zakresu prawa spółek, zarządzania nieruchomości, a także wyceny nieruchomości. Obecnie odbywa aplikację adwokacką.

Ostatnie projekty

  • Doradzał przy negocjowaniu umów na zarządzanie dla podmiotów z obszaru IT oraz branży chemicznej
  • Prowadził audyty umów najmu dla firm z sektora bankowego

Grzegorz Witczymiszyn is a lawyer on the real estate and infrastructure team at Eversheds Sutherland Poland. He specializes in real estate law. His field of interest also includes M&A and arbitration.

He has over 10 years’ experience serving leading companies on the real estate market as in-house counsel. Before joining our law firm he worked for investment funds and real estate management companies.

He has provided ongoing legal advice on real estate management, particularly with respect to leases for office and retail space. He participated in negotiations of his companies’ largest contracts and also advised on contract implementation, for example overseeing contract closings for building administration. He coordinated the work of the transaction team on the sale of a portfolio of properties.

Grzegorz has completed postgraduate courses in corporate law, real estate management, and property valuation. He is currently an attorney trainee.

Recent projects

  • Advised in negotiation of management contracts for companies in the IT and chemical industries
  • Conducted audits of leases for firms from the banking sector