Global menu

Our global pages

Close
 
Michał Wojciechowski, Counsel

Michał Wojciechowski

Counsel

Languages

Polish, English

Practice areas

  • Public procurement

Practice notes

Michał Wojciechowski jest adwokatem kierującym zespołem kontraktów publicznych w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu w sprawach dotyczących umów w procesie inwestycyjnym.

Reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi, a także doradza na etapie realizacji umowy zawartej w rezultacie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland pracował w wiodących polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. Doradzał w znaczących inwestycjach dotyczących infrastruktury drogowej i kolejowej. Wspierał firmy z sektora medycznego w postępowaniach przetargowych. Ma bogatą praktykę przy realizacji projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Reprezentował klientów w zakresie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa. Posiada poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych.

Ma na koncie ponad 40 publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, w tym współtworzył komentarz do Dyrektywy 2014/24/UE wydany nakładem wydawnictwa C.H. Beck w październiku 2015.

Jest członkiem Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych. Pełni także funkcję Wiceprzewodniczącego Sekcji Prawa Zamówień Publicznych Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Od wielu lat rekomendowany jest przez prestiżowe informatory prawnicze takie jak Chambers Europe i Legal500.

Jest wykładowcą studiów podyplomowych oraz studiów MBA.

Ukończył prawo na Uniwersytecie Warszawskim.

Wybrane projekty 

  • Doradztwo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w jednym z największych przetargów w Europie na zakup taboru tramwajowego. 
  • Doradztwo dla spółki będącej liderem branży spedycyjnej w umowach transportowych realizowanych na rzecz polskiej armii. 
  • Doradztwo na rzecz międzynarodowego konsorcjum w przetargu na modernizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej w północno-wschodniej Polsce. 
  • Doradztwo na rzecz firmy z międzynarodowej grupy budowlanej w toku negocjacji z podmiotem publicznym w postępowaniu na wykonanie prac na stadionie piłkarskim będącym areną III Igrzysk Europejskich. 
  • Doradztwo na rzecz polskiej spółki z branży elektromobilności w przetargu na zakup infrastruktury do ładowania taboru zeroemisyjnego. 
  • Doradztwo na rzecz firmy z branży projektowej przy serii postępowań na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy projektach geotermalnych. 
  • Doradztwo na rzecz spółki z branży farmaceutycznej w przetargu na zakup szczepionek, realizowanym w ramach Programu Szczepień Ochronnych przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia.
  • Doradztwo na rzecz Ministerstwa Rozwoju i Miasta Krakowa przy realizacji projektu partnerstwa publiczno-prywatnego pt. „Budowa Linii Tramwajowej KST, etap IV".