Global menu

Our global pages

Close
 
Lukáš Zahrádka, Partner

Lukáš Zahrádka

Partner

Languages

Czech and English

Practice areas

  • Banking and finance
  • Mergers and acquisitions
  • Real estate

Practice notes

Lukáš Zahrádka is an attorney-at-law specializing mainly on M&A, corporate law, banking and finance and real estate.

Lukáš joined our office in 2014. Before that he worked more than eleven years at Weinhold Legal where he advised a wide range of Czech and international corporate clients.

Lukáš Zahrádka graduated from the law faculty of Charles University in Prague. He is a member of the Czech Bar Association.

In addition to his legal practice, Lukáš Zahrádka is also active in publishing and lecturing – he lectures, inter alia, at the University of Jan Amos Komenský in Prague within the MBA programme. Apart from Czech, he is fluent in English.


Lukáš Zahrádka je advokátem, který se ve své praxi zaměřuje zejména na fúze a akvizice, bankovní a finanční právo, právo nemovitostí a právo obchodních společností.

Lukáš spolupracuje s naší advokátní kanceláří od roku 2014. Předtím působil více než 11 let v advokátní kanceláři Weinhold Legal, kde poskytoval poradenství celé řadě významných mezinárodních i českých korporací.

Lukáš Zahrádka vystudoval práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a je advokátem zapsaným u České advokátní komory. Vedle advokátní praxe se věnuje rovněž publikační a přednáškové činnosti, mj. přednáší na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze v rámci Master of Business Administration (MBA) programu. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky.


Rechtsanwalt Lukáš Zahrádka ist auf Gesellschaftsrecht und M&A, sowie auf Bank- und Finanzrecht und Immobilientransaktionen spezialisiert.

Lukáš arbeitet bei unserer Anwaltskanzlei seit dem Jahr 2014. Vorher war er mehr als elf Jahre in der Anwaltskanzlei Weinhold Legal in Prag tätig, wo er einer Reihe von bedeutenden internationalen und tschechischen Gesellschaften beraten hat. Neben seiner anwaltlichen Tätigkeit widmet sich Lukáš Zahrádka auch der Publikations- und Lehrtätigkeit. So unterrichtet er unter anderen im Rahmen des MBA Programmes an der Jan Amos Komenský-Universität in Prag.

Lukáš Zahrádka hat Rechtswissenschaft an der Karls Universität in Prag studiert. Er ist Mitglied der tschechischen Anwaltskammer und neben Tschechisch spricht er fließend Englisch.