Global menu

Our global pages

Close
 
Adrian Ziółkowski, Of Counsel

Adrian Ziółkowski

Of Counsel

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Banking and finance

Practice notes

Adrian Ziółkowski is an Of Counsel in the Banking & Finance team at Eversheds Sutherland Poland.

He specializes in advising lenders, investors and borrowers on project finance, corporate & acquisition finance transactions, derivatives and debt restructuring. He has experience in financing renewable energy sources, wind, photovoltaic and battery projects, leveraged financing transactions, real estate financing and secured bond issues.

His practice primarily involves negotiating and drafting loan facility and security agreements, inter creditor agreements, hedging agreements, legal opinions, coordinating the fulfilment of conditions precedent to loan drawdown and providing advice on structuring of the financing transactions and financial instruments and markets laws.

Prior to joining Eversheds Sutherland, Adrian worked at leading British, American and Polish law firms.

Adrian is a graduate of the law faculties of the University of Warsaw and the University of Warwick (Certificate in English Law) and the joint Certificate in American Law program of the University of Florida and the University of Warsaw.

Selected projects

 • Advising a Danish investor on the refinancing of the acquisition of three photovoltaic farm portfolios in Poland, with German and Polish bank providing the financing. 
 • Advising mBank on the PLN 88 million financing of the development of Nordic Solar’s PV project in Poland. 
 • Advising an international consortium of banks on a EUR 130 million refinancing of a real estate company. 
 • Advising a British private debt fund on an EUR 100 million corporate financing for a pan-European technology company. 
 • Advising a Polish bank on the EUR 30 million and PLN 32 million financing of a warehouse complex project developed by a Czech investor in Poland. 
 • Advising a Polish lender on the PLN 116 million financing of an office complex construction project. 
 • Advising a Scandinavian investor on obtaining financing from a Scandinavian bank for a 60 MW photovoltaic farm portfolio project.
 • Advising Pekao S.A. on financing the acquisition of Snap Outdoor by the Enterprise Investors fund and providing working capital financing to the target.

Adrian Ziółkowski jest prawnikiem na stanowisku Of Counsel w zespole bankowości i finansów polskiego biura Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w obsłudze kredytodawców, kredytobiorców i inwestorów w zakresie transakcji finansowania projektów, korporacyjnego i akwizycji, instrumentów pochodnych oraz restrukturyzacji zadłużenia. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego przy finansowaniu odnawialnych źródeł energii, projektów elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych i akumulatorowych, transakcji finansowania lewarowanego, finansowania nieruchomości oraz emisji zabezpieczonych obligacji.

Jego praktyka obejmuje przede wszystkim negocjowanie i przygotowywanie umów kredytowych i zabezpieczeń, umów między wierzycielami, umów hedgingowych, opinii prawnych, koordynowanie procesu spełniania warunków zawieszających do uruchomienia kredytu oraz doradztwo w zakresie strukturyzowania transakcji finansowania i przepisów dotyczących instrumentów i rynków finansowych.

Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland pracował w wiodących brytyjskich, amerykańskich oraz polskich kancelariach.

Jest absolwentem wydziałów prawa Uniwersytetu Warszawskiego i University of Warwick (Certificate in English Law) oraz wspólnego programu Certificate in American Law University of Florida i Uniwersytetu Warszawskiego.

Wybrane projekty

 

 • Doradztwo dla duńskiego inwestora przy refinansowaniach akwizycji trzech portfolio farm fotowoltaicznych w Polsce z udziałem niemieckiego i polskiego banku. 
 • Doradztwo dla mBanku przy finansowaniu na kwotę 88 mln PLN projektu fotowoltaicznego zrealizowanego w Polsce przez inwestora Nordic Solar. 
 • Doradztwo dla międzynarodowego konsorcjum banków przy refinansowaniu na kwotę 130 mln EUR spółki z sektora nieruchomości. 
 • Doradztwo dla brytyjskiego funduszu private debt przy finansowaniu korporacyjnym na kwotę 100 mln EUR na rzecz paneuropejskiej spółki technologicznej. 
 • Doradztwo dla polskiego banku przy finansowaniu na kwoty 30 mln EUR i 32 mln PLN projektu kompleksu magazynów zrealizowanego przez czeskiego dewelopera w Polsce.
 • Doradztwo dla polskiego pożyczkodawcy przy finansowaniu na kwotę 116 mln PLN projektu budowy kompleksu biurowego. 
 • Doradztwo dla skandynawskiego inwestora przy pozyskaniu finansowania projektu portfolio farm fotowoltaicznych o mocy 60 MW od skandynawskiego banku. 
 • Doradztwo dla Pekao S.A. przy finansowaniu nabycia spółki Snap Outdoor przez fundusz Enterprise Investors i udzieleniu targetowi finansowania obrotowego.